Hedemosegrøften udført

Efter flere års tilløb er det endelig lykkedes at få det manglende stykke af Hedemosegrøften anlagt. Udgiften til anlægsarbejdet har i flere år været på ejerlaugets budget. Helt tilbage i oktober 2020 blev Jammerbugt Kommune søgt om tilladelse til at genetablere den manglende vandløbsstrækning på 158 m. Først i juni 2022 kom tilladelsen med 4 ugers klagefrist. Heldigvis blev tilladelsen ikke påklaget, og entreprenøren blev bestilt til at udføre arbejdet. På grund af personalemangel er arbejdet først udført nu.

Hedemosegrøften fører primært vand fra den offentlige vej Kystvejen, men har også en drænede effekt på en del af ejerlaugets arealer. Den nu anlagte strækning skal sikre, at stien mellem Blaahvalen og Severinsvej ikke oversvømmes og vil også forbygge overfladevandsproblemer ved de lave områder ved Severinsvej.

Ny grøft set fra slutningen af oprindelige grøft

Ny grøft set fra stien
Ny grøft set fra Severinsvej

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!