nyheder

Bestyrelsesmødet den 18. maj

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. maj kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Orientering fra udvalgene

2. Planlægning af generalforsamlingen

3. Næste møde

4. Evt.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!