SNERYDNING

Ejerlauget foretager snerydning i de officielle ferieperioder, hvilket vil sige juleferie, vinterferie i uge 7 og 8, og hvis nødvendigt i påskeferien.

Spørgsmål vedrørende snerydningen i disse perioder rettes til Ejerlaugets Vej- og Vandløbsudvalg: se Bestyrelse

Er der behov for snerydning uden for disse perioder, er det for egen regning. Aftale om snerydning kan evt. indgås med Hune Vognmandsforretning, tlf. 20 40 38 52
Prisen for assistance er normalt 600 kr. + moms.

Spørgsmål om vejenes aktuelle fremkommelighed kan ligeledes rettes til Hune Vognmandsforretning.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!