PAS GODT PÅ VORES OMRÅDE

Vigtig information

Området er fredet og er et enestående sommerhusområde i Danmark. Vi gør derfor meget for at bevare naturen og områdets karakter og beder jer om at gøre det samme.

1

Færdsel uden for veje og afmærkede stier er ikke tilladt af hensyn til dyre- og plantelivet.

2

Mountainbikes kun på grusvejene.

3

Der må ikke graves i klitterne, da de er meget sårbare og let bliver ødelagt. Beskadigelse af naturen kan medføre erstatningsansvar.

4

Hunde skal føres i snor.

5

30 km/t hastighedsbegrænsning i hele området.

6

Parkering kun tilladt på egen parcel med højest to biler og på ejerlaugets parkeringspladser. Parkering er forbudt på vejene.

7

Nytårsfyrværkeri er forbudt på grund af brandfare. Her er mange huse med stråtag.

8

Det er ikke tilladt at sætte forårsløg mv. I deklarationen kan læses hvilke planter, der må plantes.

Venlig hilsen

Ferbæk Ejerlaug

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!