Nyheder

Efter generalforsamlingen

Bestyrelsen har arbejdet med en del af de emner, der kom frem på generalforsamlingen i juli. Her er en status på arbejdet:
Ny affaldsordning
Efter aftale med Jamm

Læs mere »

Omlægning sti mellem Grinden og Tunen

Stien mellem Tunen og Grinden er efterhånden blevet ret slidt, og flere steder er der så store arealer med løs sand, at der kan opstå problemer med sandfygning og dermed yderligere nedbrydning af terrænet. Naturplejeudvalget har arbejdet sammen med Jammerbugt Kommune om at finde en løsning. Stien forløber igennem et areal, der er klitfredet. Der er derfor grænser for, hvilke anlægsarbejder, der kan

Læs mere »

Hedemosegrøften i for høring

I oktober 2020 blev der sendt en ansøgning til Jammerbugt Kommune om genetablering af 158 m af Hedemosegrøften fra Severinsvej mod øst. Den manglende grøftestrækning

Læs mere »

Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt møde den 27. marts med følgende punkter på dagsordenen: 1. Orientering fra udvalgene 2. Arbejdsgrundlag 3. Indførelse af ny renovationsordning april 2023 4.

Læs mere »

Brand på Tunen

Et stråtækt sommerhus på Tunen brændte i går ved 20-tiden ned. Da beredskabet ankom, var branden så omfattende, at indsatsen først og fremmest var at

Læs mere »

Nyhedsbrev SSJK

Formanden for Sammenslutningen af Sommerhusjerforeninger i Jammerbugt Kommune har den 6. januar sendt følgende til medlemsforeningerne: I nyhedsbrevet til foreningerne 11. oktober 2021 (kan læses

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!