nyheder

Medlemsskab af Fritidshusejernes Landsforening

Generalforsamlingen godkendte i juli, at Ferbæk Ejerlaug skal være medlem af Fritidshusejernes Landsforening. Det er nu faldet på plads. Det er næstformanden, der har haft opgaven og han har udtalt sig til det seneste nyhedsbrev fra landsforeningen:

Læs mere »

Ændring i affaldsordningen

Fra uge 45 ændres tømningsfrekvensen, således at affald kun hentes hver 14. dag. Det svarer til tidligere års overgang til vinterrenovation. Årsagen er blandt andet, at affaldsmængderne på nuværende

Læs mere »

Aflysning af naturplejedag

På generalforsamlingen i juli annoncerede bestyrelsen en naturplejedag den 15. oktober.
Vi udskyder naturplejedagen til 2024, grundet manglende opgaver.
Datoen for ny naturplejedag vil blive bragt på hjemmesiden og til generalforsamling i 2024.

Læs mere »

Hjertestarter opsat

På generalforsamlingen i juli blev det besluttet, at der skal etableres en hjertestarter i vores område. Som omtalt på generalforsamlingen skal hjertestarteren placeres på garagen på Narhvalen 2. Det er en synlig og central placering.

Læs mere »

Postkasseprojektet

På generalforsamlingen i juli blev der orienteret om det projekt, bestyrelsen havde sat i gang for at levetidsforlænge postkasserne i anlægget ved Tunen. I budgettet blev der afsat et beløb til reparation af en række beskadigede postkasser samt rengøring af alle postkasser. Projektet er nu afsluttet, idet

Læs mere »

Tørkeindeks og brandfare

Naturen er knastør. Maj måned var den tørreste i 15 år, og der er ingen eller meget lidt nedbør på vej de kommende uger. Der har været væsentlig flere udkald til naturbrande i maj måned i år i de fleste dage sammenlignet med de tre forgående år.

Læs mere »

Ny affaldsordning

Jeg har i dag været rundt med medarbejdere fra Jammerbugt Kommune og kommunens rådgiver Niras for at se på de 2 lokaliteter, hvor de nye nærgenbrugsstationer skal etableret. I beslutningsoplægget til generalforsamlingen sidste år var der vist skitser på, hvordan pladserne kan indrettes, men på det

Læs mere »

Bekæmpelse af rynket rose

Som det er beskrevet i Plejeplan for 2021-2026, samarbejder Ferbæk Ejerlaug med Jammerbugt Kommune omkring bekæmpelse af rynket rose (rosa rugosa) både i og udenfor klitfredningen.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!