nyheder

Nye vejskilte i vores område

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) haft afsøgt hvilke muligheder, der er for at nedsætte trafikhastighederne i sommerhusområderne. De formelle muligheder for hastighedsnedsættelser til under 50 km/t meget

Læs mere »

Sankt Hans i Rødhus

Rødhus Café har taget initiativ til sammen med sommerhusgrundejerforeningerne i Rødhus at etablere et arrangement i forbindelse med Sankt Hans. Vi har i bestyrelsen udtryk positiv interesse for at deltage i arrangementet, men var desværre forhindret i at deltage i planlægningsmødet. Efter mødet er der kommet følgende om arrangementet

Læs mere »

Sommerhusejernes nyhedsbrev juni 2024

Ejerlauget blev sidste år medlem af Fritidshusejernes Landsforening. I år har foreningen ændret navn til Sommerhusejerne – Sommerhusejernes Landsforening (SLF). Foreningen har udsendt et nyhedsbrev i juni med følgende indhold

Læs mere »

Bestyrelsesmødet den 18. maj

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. maj kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Orientering fra udvalgene

2. Planlægning af generalforsamlingen

3. Næste møde

4. Evt.

Læs mere »

Ny affaldsordning

Der er tidligere orienteret om forsinkelsen med indførelse af den nye affaldsordning, senest den 20. september 2023. Jammerbugt Kommune har i april 2023 involveret rådgiverfirmaet Niras til primært at løse vejbetjeningen af de nye pladser. Det er der efterfølgende brugt meget tid på. Dels skyldes det forsyningens krav om, at de nye vejanlæg skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler, dels at kommunen som vejmyndighed ikke vil godkende, at der bakkes med de store lastbiler, der skal tømme de nedgravede containere.

Læs mere »

Fejl i årsopgørelse Hune Vandværk

Vi har modtaget årsopgørelsen for 2023 fra Hune Vandværk. Af opgørelsen fremgår, at vi skal betale et beløb i formueregulering, i alt 354 kr + moms. Som I måske husker/ved stammer beløbet fra tilslutningen til vandværket den 1. oktober 2012 efter nedlæggelse af Rødhus Vandværk. Det foregik som en fusion, hvor de 2 værkers værdier blev opgjort. Det viste sig, at Hune Vandværks forbrugeres andel var 3.540 kr. mere værd end andelen hos Rødhus Vandværks forbrugere. Det blev aftalt, at forskelsbeløbet afdrages

Læs mere »

Ferbæk efter stormen Pia

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Pia ramte området med i nat. I flere timer i nat nåede vindstyrken op over stormstyrke.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!