Nye vejskilte i vores område

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) haft afsøgt hvilke muligheder, der er for at nedsætte trafikhastighederne i sommerhusområderne. De formelle muligheder for hastighedsnedsættelser til under 50 km/t er meget, meget begrænsede.

SSJK har blandt andet drøftet med Jammerbugt Kommune, hvordan det er muligt i fællesskab at påvirke trafikadfærden i sommerhusområderne, og her har SSJK talt med en foreningskollega i Odder, som har gennemført et initiativ på området med godt resultat – Læs og se her

Den positive tone og de muntre skilte har haft en god virkning på hastighed og hensyntagen, ligesom det blandt de der færdes i området har skabt en god opmærksomhed og dialog om adfærden på vejene i sommerhusområderne.

SSJK har derfor forberedt at et lignende initiativ kan gennemføres hos medlemsforeningerne, og Jammerbugt Kommune har  meldt sig klar til at støtte op om initiativet og meddelt, at de er klar til at dække de direkte omkostninger (ca. kr. 50.000) til skilteproduktion af 100 skilte med tosidet tryk, samt indhentning af Nordjyllands Politis godkendelse af skiltningen.

De 100 skilte vil blive fordelt til foreningens medlemmer, som derefter er “ejere” af skiltene og skiltningen i deres lokalområde. Det forventes at skiltene vil være pæne i 3-4 år ved en skiltning hen over sommerhalvårene, og at skiltene vil være klar til distribution medio maj i år.

Ferbæk Ejerlaug har fået leveret 2 skilte, der nu er opsat. Det er bestyrelsens håb, at det venlige budskab på skiltene inspirerer til en hensyntagende kørsel med øgning i trafiksikkerheden og mindre slid på vejene.

Sådan ser skiltene ud:

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!