nyheder

Nye vejskilte i vores område

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK) haft afsøgt hvilke muligheder, der er for at nedsætte trafikhastighederne i sommerhusområderne. De formelle muligheder for hastighedsnedsættelser til under 50 km/t meget

Læs mere »

Sankt Hans i Rødhus

Rødhus Café har taget initiativ til sammen med sommerhusgrundejerforeningerne i Rødhus at etablere et arrangement i forbindelse med Sankt Hans. Vi har i bestyrelsen udtryk positiv interesse for at deltage i arrangementet, men var desværre forhindret i at deltage i planlægningsmødet. Efter mødet er der kommet følgende om arrangementet

Læs mere »

Sommerhusejernes nyhedsbrev juni 2024

Ejerlauget blev sidste år medlem af Fritidshusejernes Landsforening. I år har foreningen ændret navn til Sommerhusejerne – Sommerhusejernes Landsforening (SLF). Foreningen har udsendt et nyhedsbrev i juni med følgende indhold

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!