nyheder

Ændring i affaldsordningen

Fra uge 45 ændres tømningsfrekvensen, således at affald kun hentes hver 14. dag. Det svarer til tidligere års overgang til vinterrenovation. Årsagen er blandt andet, at affaldsmængderne på nuværende

Læs mere »

Hjertestarter opsat

På generalforsamlingen i juli blev det besluttet, at der skal etableres en hjertestarter i vores område. Som omtalt på generalforsamlingen skal hjertestarteren placeres på garagen på Narhvalen 2. Det er en synlig og central placering.

Læs mere »

Postkasseprojektet

På generalforsamlingen i juli blev der orienteret om det projekt, bestyrelsen havde sat i gang for at levetidsforlænge postkasserne i anlægget ved Tunen. I budgettet blev der afsat et beløb til reparation af en række beskadigede postkasser samt rengøring af alle postkasser. Projektet er nu afsluttet, idet

Læs mere »

Tørkeindeks og brandfare

Naturen er knastør. Maj måned var den tørreste i 15 år, og der er ingen eller meget lidt nedbør på vej de kommende uger. Der har været væsentlig flere udkald til naturbrande i maj måned i år i de fleste dage sammenlignet med de tre forgående år.

Læs mere »

Ny affaldsordning

Jeg har i dag været rundt med medarbejdere fra Jammerbugt Kommune og kommunens rådgiver Niras for at se på de 2 lokaliteter, hvor de nye nærgenbrugsstationer skal etableret. I beslutningsoplægget til generalforsamlingen sidste år var der vist skitser på, hvordan pladserne kan indrettes, men på det

Læs mere »

Ny affaldsløsning forsinket

Etableringen af de nye containerpladser er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes bla. stor travlhed i forvaltningen hos Jammerbugt Kommune med at indføre den nye affaldsløsning for både helårshusstande og sommerhuse.

Læs mere »

Ferbæk efter Otto

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Otto ramte området med i går. I flere timer først på aftenen nåede vindstødene op på orkanstyrke.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!