nyheder

Ny affaldsløsning forsinket

Etableringen af de nye containerpladser er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes bla. stor travlhed i forvaltningen hos Jammerbugt Kommune med at indføre den nye affaldsløsning for både helårshusstande og sommerhuse.

Læs mere »

Ferbæk efter Otto

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Otto ramte området med i går. I flere timer først på aftenen nåede vindstødene op på orkanstyrke.

Læs mere »

Skiltning brandfare

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at der opsættes skiltning med brandfare ved indkørslen til vores område og ved de stier, der fører ind i området.

Læs mere »

Ændring i bestyrelsen

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har måttet acceptere, at Hanne Bøttcher af personlige årsager straks trækker sig fra bestyrelsen. Hanne startede i bestyrelsen i 2020 og har ydet en stor indsat i bestyrelsesarbejdet og særlig i Naturplejeudvalget for at sikre og videreudvikle den flotte natur i vores område.

Læs mere »

Hjemmesiden i julemåneden

I lighed med sidste år vil der også i år være forskellige julede indslag på hjemmesiden. Derfor vil videoklippene i starten af siden først igen kunne ses efter jul. Der vil være gensyn med flere af

Læs mere »

Fredningsnævnets godkendelse

Fredningsnævnet har den 16. november 2022 godkendt ejerlaugets ansøgning om etablering af 2 centrale genbrugspladser. Ejerlauget søgte om godkendelsen den 16. august, og Fredningsnævnet besigtigede den 24. oktober de ansøgte placeringer sammen med relevante interessenter, dvs.

Læs mere »

Hedemosegrøften udført

Efter flere års tilløb er det endelig lykkedes at få det manglende stykke af Hedemosegrøften anlagt. Udgiften til anlægsarbejdet har i flere år været på ejerlaugets budget.

Læs mere »

Hjemmesiden har fået nyt udseende

Den nye hjemmeside blev sat i drift for 1 år siden. Hovedmålene med den nye side var

1. Hjemmesiden skal også kunne anvendes på tablets og mobiler.
2. Det skal være muligt for bestyrelsen at opdatere med nyheder.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!