nyheder

Ny affaldsordning

Der er tidligere orienteret om forsinkelsen med indførelse af den nye affaldsordning, senest den 20. september 2023. Jammerbugt Kommune har i april 2023 involveret rådgiverfirmaet Niras til primært at løse vejbetjeningen af de nye pladser. Det er der efterfølgende brugt meget tid på. Dels skyldes det forsyningens krav om, at de nye vejanlæg skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler, dels at kommunen som vejmyndighed ikke vil godkende, at der bakkes med de store lastbiler, der skal tømme de nedgravede containere.

Læs mere »

Fejl i årsopgørelse Hune Vandværk

Vi har modtaget årsopgørelsen for 2023 fra Hune Vandværk. Af opgørelsen fremgår, at vi skal betale et beløb i formueregulering, i alt 354 kr + moms. Som I måske husker/ved stammer beløbet fra tilslutningen til vandværket den 1. oktober 2012 efter nedlæggelse af Rødhus Vandværk. Det foregik som en fusion, hvor de 2 værkers værdier blev opgjort. Det viste sig, at Hune Vandværks forbrugeres andel var 3.540 kr. mere værd end andelen hos Rødhus Vandværks forbrugere. Det blev aftalt, at forskelsbeløbet afdrages

Læs mere »

Ferbæk efter stormen Pia

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Pia ramte området med i nat. I flere timer i nat nåede vindstyrken op over stormstyrke.

Læs mere »

Medlemsskab af Fritidshusejernes Landsforening

Generalforsamlingen godkendte i juli, at Ferbæk Ejerlaug skal være medlem af Fritidshusejernes Landsforening. Det er nu faldet på plads. Det er næstformanden, der har haft opgaven og han har udtalt sig til det seneste nyhedsbrev fra landsforeningen:

Læs mere »

Ændring i affaldsordningen

Fra uge 45 ændres tømningsfrekvensen, således at affald kun hentes hver 14. dag. Det svarer til tidligere års overgang til vinterrenovation. Årsagen er blandt andet, at affaldsmængderne på nuværende

Læs mere »

Hjertestarter opsat

På generalforsamlingen i juli blev det besluttet, at der skal etableres en hjertestarter i vores område. Som omtalt på generalforsamlingen skal hjertestarteren placeres på garagen på Narhvalen 2. Det er en synlig og central placering.

Læs mere »

Postkasseprojektet

På generalforsamlingen i juli blev der orienteret om det projekt, bestyrelsen havde sat i gang for at levetidsforlænge postkasserne i anlægget ved Tunen. I budgettet blev der afsat et beløb til reparation af en række beskadigede postkasser samt rengøring af alle postkasser. Projektet er nu afsluttet, idet

Læs mere »

Tørkeindeks og brandfare

Naturen er knastør. Maj måned var den tørreste i 15 år, og der er ingen eller meget lidt nedbør på vej de kommende uger. Der har været væsentlig flere udkald til naturbrande i maj måned i år i de fleste dage sammenlignet med de tre forgående år.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!