nyheder

Hedemosegrøften udført

Efter flere års tilløb er det endelig lykkedes at få det manglende stykke af Hedemosegrøften anlagt. Udgiften til anlægsarbejdet har i flere år været på ejerlaugets budget.

Læs mere »

Hjemmesiden har fået nyt udseende

Den nye hjemmeside blev sat i drift for 1 år siden. Hovedmålene med den nye side var

1. Hjemmesiden skal også kunne anvendes på tablets og mobiler.
2. Det skal være muligt for bestyrelsen at opdatere med nyheder.

Læs mere »

Efter generalforsamlingen

Bestyrelsen har arbejdet med en del af de emner, der kom frem på generalforsamlingen i juli. Her er en status på arbejdet:
Ny affaldsordning
Efter aftale med Jamm

Læs mere »

Omlægning sti mellem Grinden og Tunen

Stien mellem Tunen og Grinden er efterhånden blevet ret slidt, og flere steder er der så store arealer med løs sand, at der kan opstå problemer med sandfygning og dermed yderligere nedbrydning af terrænet. Naturplejeudvalget har arbejdet sammen med Jammerbugt Kommune om at finde en løsning. Stien forløber igennem et areal, der er klitfredet. Der er derfor grænser for, hvilke anlægsarbejder, der kan

Læs mere »

Hedemosegrøften i for høring

I oktober 2020 blev der sendt en ansøgning til Jammerbugt Kommune om genetablering af 158 m af Hedemosegrøften fra Severinsvej mod øst. Den manglende grøftestrækning

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!