Bestyrelsesmødet den 23. marts

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. marts kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Orientering fra udvalgene

2. Plejeplan – opfølgning og initiativer

3. Hjertestarter – serviceaftale?

4. Deklarationen – øgede krav til isolering

5. Medlemsliste, vedtægter, kontaktperson?

6. Næste møde 

7. Evt. 

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!