Naturplejedag

Søndag den 17. oktober var en herlig dag ved Vesterhavet.

Ferbæk Ejerlaug afholdte for første gang naturplejedag siden 2013, så det var med både spænding og forventning, at Naturplejeudvalget inviterede ejerlaugets medlemmer til naturplejedag, hvor skov- og landskabsingeniør, Marianne Fisker, fra Jammerbugt Kommune fortalte om invasive og uønskede planter i klitheden.

Da der ikke har været arrangeret naturplejedag i otte år, var vi naturligvis lidt spændte på antallet af deltagere. Vi havde forventet mindst 20 deltagere – og håbet på 30, men i ugen op til naturplejedagen, der lidt strategisk var fastlagt til den første søndag i efterårsferien, kom vi over 40 tilmeldte deltagere – og så 50 – og endelig endte vi på 57 deltagere! Det må siges at være særdeles tilfredsstillende.

Formålet med naturplejedagen er naturligvis at udføre noget praktisk naturplejearbejde, men det er mindst ligeså vigtigt at bibringe medlemmerne af Ferbæk Ejerlaug en forståelse af nødvendigheden af den løbende naturpleje, så vi alle sammen – også hjemme på vores egen parcel – fortsætter det gode arbejde, så vores unikke naturområde fortsat kan bevares.

Planen for dagens arbejde var at gå fællesarealerne igennem sammen og fjerne den uønskede bevoksning – først og fremmest på græsningsarealet og i klitarealet ved Grinden og Tunen.

Vi havde lavet aftaler med gode folk, der støtter naturplejesagen.

Lene Wendell, der ejer Ferborg, stillede hendes flotte terrasse m.v. til rådighed for arrangementet.

Claus Ræbild Jensen, der ejer galloway-kvæget på græsningsarealet, donerede galloway-grillpølser og -spegepølse til arrangementet. (Claus sælger i øvrigt gallowaykød af 50 kg pr. portion og gallowaypølser / -spegepølser til interesserede.)” 

Stor tak til Lene og Claus – og ikke mindst til Marianne Fisker, som med sit entusiastiske oplæg og praktiske instruktion gjorde arrangementet muligt.

Vi startede med smurte rundstykker – med galloway-spegepølse, mens Marianne Fisker fortalte om de både ønskede og uønskede vækster, og derefter fordelte vi os i to grupper, der i to timer fældede, klippede og optrak utallige uønskede planter.

Ved middagstid mødtes vi alle på Ferborg til grillpølser samt øl og vand. Efterårsvejret var helt fantastisk – startende med regn tidligt morgen men med formiddagstørvejr og endelig høj sol.

Stemningen var i top! Nye og ”gamle” lodsejere mødtes og fik hilst på hinanden, og folk snakkede på kryds og tværs, og det gode naboskab blev styrket.

Det var herligt at stå i middagssolen på Ferborg – med udsigt over vores unikke naturområde – og spise grillpølser og drikke en øl / vand, mens alle talte med alle. Dét viste, at Ferbæk er noget ganske særligt.

Mange – rigtigt mange – nævnte på vejen hjem, at vi burde holde naturplejedag meget oftere – måske årligt!

Hvis vi både kan gøre en praktisk indsats for at bevare vores fantastiske natur og samtidig øge bevidstheden om, at vi alle på vores egen parcel skal udføre tilsvarende indsats løbende og tilmed får en dag, hvor vi kan møde naboer, genboer og ejerlaugsmedlemmer og styrke naboskabet og det sociale sammenhold så hvorfor ikke lave en naturplejedag mindst hvert andet år?

Mange hilsener, Naturplejeudvalget

Se billeder fra dagen her.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!