Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt møde den 17. oktober umiddelbart efter naturplejedagen. Mødets dagsorden havde følgende punkter:

1. Orientering fra udvalgene

2. Evaluering af generalforsamlingen

3. Næste års generalforsamling

4. Status ny hjemmeside

5. Ladestander til elbiler

6. Google Docs og bestyrelsen

7. Evt. rebstige i klitterne

8. Næste møde

9. Evt.

Referatet fra mødet kan læses i hjemmesidens del for medlemmer.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!