Nytårshilsen

Efter generalforsamlingen i juli måned har bestyrelsen haft flere større tidskrævende opgaver. Først var det udarbejdelse af en ny hjemmeside med lukket del kun for medlemmer. Du kan læse mere om den nye hjemmeside her. Efter at den nye hjemmeside blev sat i drift, er der tilføjet flere nye faciliteter, bla. er det nu muligt at abonnere på nyhedsmails. Alle opfordres til at benytte den facilitet. Du kan tilmelde dig til nyhedsmails her.

Derefter var det planlægning og afvikling af naturplejedagen den 17. oktober. Der var rigtig mange medlemmer, der bakkede op om dagen, og store arealer blev befriet for uønsket vækst. Du kan læse mere om naturplejedagen her og se billeder her. Efteråret var også præget af en del mindre bygge- og deklarationssager, hvor der har været problemer med at overholde deklarationsbestemmelserne.

I 2021 blev også det indledende arbejde med ny affaldsløsning påbegyndt. Det har vi orienteret om i et nyhedsopslag, du kan læse her. Det arbejde skal intensiveres i 2022, idet der gerne til det planlagte bestyrelsesmøde i marts skal være udarbejdet et foreløbigt oplæg til det materiale, der skal behandles på generalforsamlingen i 2022. I øjeblikket afventer vi, at Jammerbugt Kommune får visualiseret hvordan fremtidige løsninger kan udformes. Alt afhængig af hvilke løsningsforslag, der bliver forelagt på generalforsamlingen, kan det også være relevant at inddrage løsninger for nyt postkasseanlæg.

Snestormen den 1. december gjorde vejene i vores område ufarbare. Bestyrelsen besluttede derfor ekstraordinært at foretage en snerydning. Rydningen blev gennemført af samme firma, som forestår vejvedligeholdelsen, hvilket var heldigt, idet vejene flere steder ikke var synlige i snelandskabet. Vi undgik dog ikke skader på hverken belægninger eller rabatter. Derfor var der efterfølgende behov for at istandsætte stamvejene, så belægningen kunne klare juletrafikken. Ved snerydningen er der endt grus fra vejene flere steder udenfor kørebanerne. Det vil entreprenøren senere få fjernet.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og ser frem til arbejdet i 2022 med at finde løsninger til gavn for os alle.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!