Nyhedsbrev SSJK

Formanden for Sammenslutningen af Sommerhusjerforeninger i Jammerbugt Kommune har den 6. januar sendt følgende til medlemsforeningerne:

I nyhedsbrevet til foreningerne 11. oktober 2021 (kan læses her) oplyste jeg, at Stofas dvaleløsning også gælder i den kommende vinter. Det har desværre vist sig ikke at holde stik. Mange medlemmer har oplevet, at dvaleordningen er ophørt i begyndelse af oktober, og jeg er først nu i stand til at oplyse, hvad der gælder. 

Baggrunden for ændringen er de store ændringer, der sker på området, hvor fibernettet skal stilles til rådighed for andre operatører – og selv om Norlys ejer Stofa, er Stofa en operatør, der ikke må stilles anderledes end andre. Dvaleordningen, som var en vigtig del ved udbredelsen af fibernet i sommerlandet, kommer ikke tilbage, da omkostningerne for Stofa (og andre operatører) er så store, at der ikke er økonomi til at tilbyde det.

For den kommende vinter gælder:

  1. Hvis ejeren har bestilt dvale, overføres han til Stofa Mikro pr. 1. december 2021. Stofa Mikro er en 30/30 m/bit løsning, der vil tilfredsstille de fleste sommerhusejere. Den koster 259 kr. pr. måned.
  2. Hvis ejeren ikke ønsker Stofa Mikro, kan han lukke dvaleabonnementet og aftalen med Stofa. Router skal ikke sendes til Stofa, hvis der samtidig lægges en bestilling på internet til foråret. Der kræves ikke ny tilslutningsafgift.
  3. Hvis ejeren endnu ikke har bestilt dvale, kan han aftale med Stofa, at abonnementet suspenderes indtil foråret. Router skal heller ikke returneres i denne situation.
  4. Hvis man blot ønsker at opsige og ikke lægge en ny bestilling, så skal udstyr returneres.

Som tidligere oplyst, forsvinder de gamle løsninger (15/15 er allerede helt udgået og 50/50 sælges ikke længere). Til gengæld er der kommet nye og større produkter (200/200, 500/500 og 1000/1000). Opgradering vil være gratis.

Reglerne er ikke beskrevet i Stofas materiale, fordi det er regler, der alene gælder for sommerhusejere. Aftaler kan således alene aftales telefonisk med Stofa på tlf. 88303030. Der kommer kun en skriftlig bekræftelse, hvis Stofa ikke har en mail-adresse. Som udgangspunkt, sender Stofa altid på mail, og den kommer typisk inden for en time. 

Stofas mine sider kan alene registrere forhold vedr. en forbrugsadresse. Har ejeren Stofa-abonnement hjemme, vil han derfor modtage et fysisk brev.

Bestyrelsen er opmærksomme på, at ændringerne også betyder mulighed for nye leverandører af internet. Hvis/når vi hører om nogle, der kan være konkurrencedygtige i forhold til Stofa, vil vi informere. Der er naturligvis – som der hele tiden har været – alternative løsninger baseret på mobiltelefoni.

Af dagspressen er fremgået, at de to områder, der var foreslået udlagt til mega-sommerhuse, i forslag til kommuneplan, pilles ud. Det betyder formentlig, at der kommer en ny runde, når kommunen har besluttet hvilke områder, der skal foreslås.

Den nye renovationsordning for sommerhuse får først betydning fra foråret 2023. Der udsendes i januar affaldshåndbog, hvoraf vil fremgå de nye krav til underlag og adgang til affaldscontainere, så ejerne kan begynde at overveje mulighederne.

På formandsmødet i juni i Brovst oplyste kommunen, at den tager fat på revision af administrationsgrundlaget for lokalplaner for sommerhuse i slutningen af i år. Vi har endnu ikke hørt nyt. Bestyrelsen vil naturligvis rykke herfor, når den har møde med kommunen ultimo januar. Er der i foreningerne andre emner, der vil kunne fremmes af bestyrelsen, må I gerne kontakte mig.

Næste formandsmøde bliver 25. maj 2022.

Kommunalbestyrelsen har godkendt valget af forbrugerrepræsentanter i Jammerbugt Forsyning A/S, og jeg fortsætter i bestyrelsen. Tak for opbakningen. Desværre var der mange, der oplevede ikke at kunne stemme med NemID, og jeg vil undersøge, om det kan gøres bedre næste gang.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul. Tak for samarbejdet i det forgange år.

Pvb

Per Nielsen

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!