Brand på Tunen

Et stråtækt sommerhus på Tunen brændte i går ved 20-tiden ned. Da beredskabet ankom, var branden så omfattende, at indsatsen først og fremmest var at redde nabosommerhusene. Det var også nødvendigt for beredskabet at rekvirere yderligere udstyr i form af sprøjte og tankvogn. Brandårsagen er endnu uoplyst.

Der var også gået ild i området omkring det nedbrændte sommerhus, og der var fare for, at branden skulle sprede sig. Heldigvis var der en del sommerhuse i området, der var beboet, så beredskabet fik god hjælp af folk med branddaskere. Branddaskerne var særdeles velegnede til at forhindre, at ilden bredte sig i terrænet. For at skaffe branddaskere nok, blev der hentet branddaskere fra de nærliggende sommerhuse, der heldigvis havde dem monteret synlige på facaden. Hvis der efter branden mangler branddaskere på enkelte huse kan bestyrelsen kontaktes. Tak til alle, der gjorde en indsats for at begrænse ildens udbredelse.

PS. Billedet stammer fra branden i 2013.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!