Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt møde den 27. marts med følgende punkter på dagsordenen:

1. Orientering fra udvalgene

2. Arbejdsgrundlag

3. Indførelse af ny renovationsordning april 2023

4. Hængepartier

5. Næste møde 

6. Evt. 

Referatet fra mødet kan læses på hjemmesidens lukkede del.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!