Nye elledninger i Delfinen og Ferborgvej

Elnetselskabet N1 har søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til at nedlægge nye elledninger i Delfinen og Ferborgvej. Ledningerne vil blive nedlagt i rabatterne til vejene, og arbejdet vil blive udført i perioden 27. april til 30. september 2022.

Ejerlauget er som ejer af vejarealet blevet hørt i forbindelse med ansøgningen. Høringssvaret til kommunen gør opmærksom på områdets fredning og kræver, at entreprenøren er særlig opmærksom på at undgå at beskadige den natur, der graves i. Det er ejerlaugets vurdering, at der også bliver behov for at grave i vejene, hvorfor der er stillet krav om retablering, så ledningsrenderne får samme opbygning som vejene har i forvejen.

Det må forventes, at arbejdet giver gener. Den lange arbejdsperioder er valgt for at sikre, at området generes mindst muligt i ferieperioder. Vi har i høringssvaret understreget, at sommerferien og helligdage skal friholdes for gravearbejdet.

På følgende kortbilag kan ses de strækninger, der er omfattet af arbejdet:

Delfinen
Ferborgvej

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!