Hedemosegrøften i for høring

I oktober 2020 blev der sendt en ansøgning til Jammerbugt Kommune om genetablering af 158 m af Hedemosegrøften fra Severinsvej mod øst. Den manglende grøftestrækning har i vinterhalvåret givet store gener med vand på stien mellem Narhvalen og Severinsvej og stien fra Blaahvalen mod vest. Derfor har ejerlauget tidligere besluttet at afholde udgifterne til anlæg af grøften. Det har nu været på budgettet i flere år, men da tilladelsen har manglet, har det ikke været muligt at udføre anlægsarbejdet.

Sagsbehandlingen blev først påbegynt ved årsskiftet, men har ligget stille i en periode, idet der manglede afklaring på, hvem der skal stå for den fremtidige vedligeholdelse. Ejerlauget har i forvejen vedligeholdelsesopgaven på den eksisterende Hedemosegrøft, så derfor har bestyrelsen besluttet, at ejerlauget også påtager sig opgaven for den nye strækning.

Udkastet til tilladelse er i høring indtil den 17. maj 2022. Derefter kommer der så en endelig tilladelse med klagemulighed. Forhåbentlig kan anlægsarbejdet udføres i år.

Den nye vandløbsstrækning er vist med rød farve.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!