Omlægning sti mellem Grinden og Tunen

Stien mellem Tunen og Grinden er efterhånden blevet ret slidt, og flere steder er der så store arealer med løs sand, at der kan opstå problemer med sandfygning og dermed yderligere nedbrydning af terrænet. Naturplejeudvalget har arbejdet sammen med Jammerbugt Kommune om at finde en løsning. Stien forløber igennem et areal, der er klitfredet. Der er derfor grænser for, hvilke anlægsarbejder, der kan gennemføres. Derfor er udbedring af skaderne på den eksisterende sti ikke umiddelbart en mulighed. Den bedste løsning er at omlægge en stien til et nyt forløb. Det er vist på nedenstående kortudsnit. Jammerbugt Kommune udfører i den nærmeste fremtid det nødvendige arbejde, for at den nye sti kan tages i brug. Samtidig vil der blive etableret foranstaltninger, således at kun gående har adgang.

Nyt stiforløb vist med rød farve.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!