Referat fra bestyrelsesmødet den 23. juli

Referatet fra bestyrelsesmødet kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Konstituering

2. Næste års generalforsamling

3. Næste bestyrelsesmøde 

4. Evt. 

Bemærk at Gitte Ramhøj søger personer til en mindre arbejdsgruppe. Se under pkt. 4 Evt. i referatet.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!