Efter generalforsamlingen

Bestyrelsen har arbejdet med en del af de emner, der kom frem på generalforsamlingen i juli. Her er en status på arbejdet:

Ny affaldsordning

Efter aftale med Jammerbugt Kommune er det ejerlauget, der søger Fredningsnævnet om godkendelse af de 2 centrale containerpladser.  Ansøgningen er sendt til Fredningsnævnet den 16. august. Efterfølgende har Jammerbugt Kommune sendt deres opbakning til projekterne til Fredningsnævnet. Desuden har kommunen påbegyndt en sagsbehandling i relation til vores deklaration, idet de 2 påtaleberettigede (Ferbæk Ejerlaug og Jammerbugt Kommune) skal være enige for at der kan dispenseres fra deklarationen.

Hedemosegrøften

De lodsejere, der er berørt af projektet, er orienteret om det forestående gravearbejde. Lodsejerne har ikke haft bemærkninger til anlægsarbejdet. Derfor er entreprenøren bestilt den 16. august. Det er endnu ikke afklaret, hvornår arbejdet udføres. 

Branddaskere

Der er anskaffet nye branddaskere. Branddaskerne er samlet og lagt ud i de to depoter.

Sandflugt

Flere ejendomme ved Ferborgvej er generet af sandflugt og det kan konstateres, at manglende bekæmpelse får sandet til at bevæge sig tættere på sommerhusene. Desuden er der problemer med at benytte højt beliggende sti. Bestyrelsen arbejder på en henvendelse til Naturstyrelsen med foreslag om omlægning af stien samt tiltag for at dæmpe sandflugten.

Halmtrappe

For flere år siden blev der etableret en stinedgang til Ferbækken på det sted, hvor der er placeret en spang over bækken. Entreprenøren er bestilt til at udføre arbejdet og forventer, at det i år bliver muligt at finde egnede halmballer. Arbejdet er endnu ikke udført.

Deklarationsvandring

Bygge- og Deklarationsudvalget har efter generalforsamlingen gennemført den årlige deklarationsvandring. Der er kun konstateret et mindre antal overtrædelse af deklarationsbestemmelserne. Desuden er der som anført i beretningen til generalforsamlingen enkelte uafklarede sager fra sidste år. Udvalget vil nu følge op på de udestående punkter.

Naturplejen

Ejerlauget fortsætter i efteråret bekæmpelsen af rynket rose i samarbejde med Jammerbugt Kommune i de to store felter i klitten mod havet ved FE73-75, og de tre lodsejere bliver tilskrevet af Jammerbugt Kommune først i september med tilbud om at få fjerne rynket rose.

Der udlægges ligeledes flis på ejerlaugets stier, ligesom Jammerbugt Kommune arbejder med en omlægning af sti 6 for at modvirke nedslidning og sandflugt.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!