Hjemmesiden i julemåneden

I lighed med sidste år vil der også i år være forskellige julede indslag på hjemmesiden. Derfor vil videoklippene i starten af siden først igen kunne ses efter jul. Der vil være gensyn med flere af indslagene fra sidste år. Nogle husker måske den drejende papirkarussel. Den er første indslag i år, men er nu placeret i et julelandskab. Det ser sådan ud – men se den “levende” udgave på hjemmesiden (helst på en stor skærm):

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!