Ændring i bestyrelsen

Det er med beklagelse, at bestyrelsen har måttet acceptere, at Hanne Bøttcher af personlige årsager straks trækker sig fra bestyrelsen. Hanne startede i bestyrelsen i 2020 og har ydet en stor indsat i bestyrelsesarbejdet og særlig i Naturplejeudvalget for at sikre og videreudvikle den flotte natur i vores område. Tak for det.

Derfor indtræder Lotte Rye Vind, der er valgt 1. suppleant, straks i bestyrelsen og indgår i de opgaver, som Hanne tidligere har varetaget. Vi byder derfor Lotte velkommen i bestyrelsen og glæder os til at samarbejde med hende. Hvis du har brug for at komme i kontakt med Lotte, kan du finde hendes kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!