Skiltning brandfare

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at der opsættes skiltning med brandfare ved indkørslen til vores område og ved de stier, der fører ind i området. En sådan skiltning er bla. gennemført i sommerhusområdet i skoven umiddelbart syd for Blokhus. Forslaget blev fremført med baggrund i den meget tørre sommer og branden på Tunen.

Bestyrelsen besluttede på mødet i oktober 2022 at etablere skiltningen. Den er nu sat op ved alle stier ind i området og ved starten af Ferborgvej. Der er anvendt en skiltetype, der på dansk, tysk og engelsk advarer mod brandfare i perioden 1. marts til 31. oktober. Skiltet ser således ud:

Skilt ved stien ved Ferbækken

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!