Bestyrelsesmødet den 1. april

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. april kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Orientering fra udvalgene

2. Ny transformerstation

3. Søen nord for Tunen

4. Hjertestarter

5. Ny affaldsordning

6. Postkasseanlæg

7. Vildmarksbade og SPA

8. Kontingentopkrævning

9. Næste møde 

10. Evt. 

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!