Ny affaldsordning

Jeg har i dag været rundt med medarbejdere fra Jammerbugt Kommune og kommunens rådgiver fra Niras for at se på de 2 lokaliteter, hvor de nye nærgenbrugsstationer skal etableres. Beslutningsoplægget til generalforsamlingen sidste år indeholder skitser, der viser hvordan pladserne kan indrettes, men på det tidspunkt var der ikke truffet beslutning om den konkrete indretning. Skitserne kan ses her.

Niras er blevet ansat til at udarbejde projekter for pladserne, så arbejdet kan udliciteres. Dette arbejde tager udgangspunkt i de nævnte skitser. Der vil selvfølgelig være en række tilpasninger i forhold til skitserne, så det f.eks bliver muligt for tømningsbilerne at tømme den valgte containertype, og at der er tilstrækkeligt areal til de skitserede slørende klitter foran containerne.

Idet projekteringen først igangsættes nu, er det tvivlsomt om pladserne bliver færdige inden sommerferien. Kommunen og rådgiveren er gjort opmærksom på, at generende anlægsarbejde i juli måned skal undgås.

Kommunen har indhentet tilbud på containere og etablering af dem. Der skal etableres 4 nedgravede containere på hver nærgenbrugsplads. Den ene er en dobbeltcontainer til madaffald og glas. Containerne ser sådan ud:

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!