Bestyrelsesmødet den 3. juni

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. juni kan læses på den lukkede del af hjemmesiden. Mødet havde følgende dagsorden:

1. Orientering fra udvalgene

2. Ny transformerstation

3. Hjertestarter

4. Postkasseanlæg

5. Henvendelse fra Fritidshusejernes Landsforening

6. Planlægning af generalforsamlingen

7. Næste møde 

8. Evt. 

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!