nyheder

Postkasseprojektet

På generalforsamlingen i juli blev der orienteret om det projekt, bestyrelsen havde sat i gang for at levetidsforlænge postkasserne i anlægget ved Tunen. I budgettet blev der afsat et beløb til reparation af en række beskadigede postkasser samt rengøring af alle postkasser. Projektet er nu afsluttet, idet

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!