Postkasseprojektet

På generalforsamlingen i juli blev der orienteret om det projekt, bestyrelsen havde sat i gang for at levetidsforlænge postkasserne i anlægget ved Tunen. I budgettet blev der afsat et beløb til reparation af en række beskadigede postkasser samt rengøring af alle postkasser. Projektet er nu afsluttet, idet rengøringsfirmaet i sidste uge rengjorde alle postkasser, så de nu alle fremstår med stort set ens udseende.

Især de nederste postkasser på anlægget trængte til rengøring. Her ses et eksempel på en postkasse inden rengøring:

Og efter rengøring:

Efter rengøring af alle postkasser ser anlægget sådan ud mod vejen:

Og på “bagsiden”:

Det er bestyrelsens håb, at ved løbende vedligeholdelse og reparation af postkasserne, vil der ikke blive behov for udskiftning af postkasserne foreløbig.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!