Aflysning af naturplejedag

Sidste gang vi holdt naturplejedag var en bragende succes med 57 fremmødte deltagere, der i et par timer fik fjernet uønsket opvækst af nåletræer fra hedemosen og andre af ejerlaugets fællesarealer. 

Det viser tydeligt, at ejerlaugets medlemmer bakker op om naturpleje og bekæmpelse af invasive arter som bjergfyr og rynket rose for at bevare vores unikke naturområder. 

Vi har derfor en forventning om, at der vil være stor opbakning til en kommende naturplejedag. 

Vi udskyder naturplejedagen, da vi ikke har tilstrækkeligt med opgaver i år. 

Det skyldes; 

  1. At opvæksten af invasive arter på hedemosen er mindre end i 2021.
  2. At Jammerbugt Kommunes sprøjtning af genvækst af de fire bevoksninger af rynket rose ved Ferborgvej 73-79 grundet vejrliget er blevet forsinket. 

Sprøjtningen er først blevet udført i september og erfaringsmæssigt medfører det en kraftigere genvækst. Det vil derfor være nødvendigt at bruge de afsatte ressourcer til sprøjtning næste år, så roserne udryddes effektivt. 

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at starte rydning af nye bestande af rynket rose, medmindre der med sikkerhed kan følges op med sprøjtning af genvækst.     

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!