nyheder

Aflysning af naturplejedag

På generalforsamlingen i juli annoncerede bestyrelsen en naturplejedag den 15. oktober.
Vi udskyder naturplejedagen til 2024, grundet manglende opgaver.
Datoen for ny naturplejedag vil blive bragt på hjemmesiden og til generalforsamling i 2024.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!