Ændring i affaldsordningen

Fra uge 45 ændres tømningsfrekvensen, således at affald kun hentes hver 14. dag. Det svarer til tidligere års overgang til vinterrenovation. Årsagen er blandt andet, at affaldsmængderne på nuværende tidspunkt stærkt aftagende og at vejene på denne årstid bør belastes så lidt som muligt. Samtidig vil der blive brugt plastsække, idet Jammerbugt Kommunes lager af papirsække er brugt op. Tømning følger denne plan:

  • ugetømning frem til og med uge 45
  • herefter hver anden uge i ulige uger
  • ugetømning startes op fra og med uge 8, så alle får tømt hver uge i uge 7, 8, 9 o.s.v.

Det var forventningen, at der på nuværende tidspunkt var etableret nye genbrugspladser, men detailplanlægningen giver stadig problemer, så vi må forvente at skulle bruge sækkeløsningen i en længere periode endnu.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!