Fejl i årsopgørelse Hune Vandværk

Vi har modtaget årsopgørelsen for 2023 fra Hune Vandværk. Af opgørelsen fremgår, at vi skal betale et beløb i formueregulering, i alt 354 kr + moms. Som I måske husker/ved stammer beløbet fra tilslutningen til vandværket den 1. oktober 2012 efter nedlæggelse af Rødhus Vandværk. Det foregik som en fusion, hvor de 2 værkers værdier blev opgjort. Det viste sig, at Hune Vandværks forbrugeres andel var 3.540 kr. mere værd end andelen hos Rødhus Vandværks forbrugere. Det blev aftalt, at forskelsbeløbet afdrages over 10 år med 354 kr./år. Det sidste år, der skulle betales for formueregulering, skulle således være i 2022, hvorfor opkrævningen i årsopgørelsen for 2023 ikke er korrekt. Heldigvis var daværende medlem af vores bestyrelse, Svend Erik Hansen med i fusionsprocessen og medlem af bestyrelsen for vandværket. Derfor kunne han konstatere vandværkets fejl og har haft kontakt til vandværket nuværende formand, der har erkendt problemet.

Der er nu 2 muligheder. Den nemmeste løsning for vandværket er ikke at tilbagebetale i 2023, men modregne i 2024 årsopgørelsen. Den anden løsning er at vandværket tilbagebetaler det for meget opkrævede i 2023. Vi er enige med vores nabogrundejerforeninger i, at den rette løsning er at tilbagebetale det for meget opkrævede. Det har vi anbefalet vandværket. Vandværket har desværre besluttet, at beløbet modregnes i næste afregning, dvs. i januar 2025. Begrundelsen er, at der vil være en temmelig omfattende opgave at indhente bankoplysninger fra hver enkelt forbruger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kontakt da Hune Vandværk. Kontaktoplysninger findes på vandværkets hjemmeside hunevand.dk

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!