Ny affaldsordning

Der er tidligere orienteret om forsinkelsen med indførelse af den nye affaldsordning, senest den 20. september 2023. Jammerbugt Kommune har i april 2023 involveret rådgiverfirmaet Niras til primært at løse vejbetjeningen af de nye pladser. Det er der efterfølgende brugt meget tid på. Dels skyldes det forsyningens krav om, at de nye vejanlæg skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler, dels at kommunen som vejmyndighed ikke vil godkende, at der bakkes med de store lastbiler, der skal tømme de nedgravede containere. Det første udspil, der kom fra Niras, var ikke acceptabelt, idet der enten skulle bakkes eller anlægges vej udenfor arealer ejet af ejerlauget.

En anden forsinkelse skyldes, at Jammerbugt Kommune i efteråret 2023 besluttede at drift og administration af affaldsområdet pr. 1. januar 2024 skal overgå til det ny fælleskommunale selskab Nordværk. Det betød, at der i en lang periode ikke blev arbejdet med at etablere vores nye affaldsordning.

I januar i år lykkedes det endelig at finde en vejløsning for den nye containerplads ved Fr. Obelsvej/Ferborgvej. Den løsning indgår nu i det planlægningsarbejde, som Nordværk skal i gang med. På et møde den 20. februar med deltagelse af Jammerbugt Kommune, Nordværk og Ferbæk Ejerlaug blev Nordværk introduceret til projektet og dets forhistorie og allerede indhentede godkendelser. Nordværk er indstillet på at arbejde efter en tidsplan, der gør det muligt at tage den nye affaldsordning i brug i sommer. Jeg forventer, at vi løbende bliver inddraget i planlægningsarbejdet og efterfølgende anlægsfasen, så vi får et projekt, der så godt som muligt er tilpasset naturkvaliteterne i vores område.

Her ses løsningen på den vejløsning, som er grundlag for Nordværks projektering:

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!