nyheder

Bekæmpelse af rynket rose

Som det er beskrevet i Plejeplan for 2021-2026, samarbejder Ferbæk Ejerlaug med Jammerbugt Kommune omkring bekæmpelse af rynket rose (rosa rugosa) både i og udenfor klitfredningen.

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!