Fredningsnævnets godkendelse

Fredningsnævnet har den 16. november 2022 godkendt ejerlaugets ansøgning om etablering af 2 centrale genbrugspladser. Ejerlauget søgte om godkendelsen den 16. august, og Fredningsnævnet besigtigede den 24. oktober de ansøgte placeringer sammen med relevante interessenter, dvs. Jammerbugt Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Ferbæk Ejerlaug.

I Fredningsnævnets sagsbehandling er der indgået flere udtalelser fra Jammerbugt Kommune vedr. planforhold, naturbeskyttelseshensyn og anbefaling af den tekniske løsning. Afgørelsen kan påklages indenfor 4 uger. Det er ikke forventningen, at det vil ske. Det er derfor muligt som planlagt, at Jammerbugt Kommune kan påbegynde anlægsarbejderne i starten af det nye år, efter at de endelige projektløsninger er kommet på plads.

Fredningsnævnets godkendelse kan læses her.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!