Ny affaldsløsning forsinket

Etableringen af de nye containerpladser er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes bla. stor travlhed i forvaltningen hos Jammerbugt Kommune med at indføre den nye affaldsløsning for både helårshusstande og sommerhuse.

Status er, at kommunen har gennemført et udbud på levering og etablering af de nedgravede containere og igangsætter nu projektering af de nødvendige anlægsarbejder omkring containerne. Samtidig er de i gang med at afklare hvilke tilladelser, der skal indhentes til etableringen. Det har fremgået af pressen, at en kommune uden nødvendig byggetilladelse har etableret løsninger, som dem vi skal have. Så det skal selvfølgelig på plads, inden skovlen skal i jorden.

Vi har fået tilsagn om, at vi beholder den nuværende sækkeløsning med ugentlige tømninger, indtil de nye pladser er etableret.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!