FÆRDSEL UDEN FOR VEJE OG AFMÆRKEDE STIER ER IKKE TILLADT AF HENSYN TIL DYRE- OG PLANTELIVET.

MOUNTAINBIKES KUN PÅ GRUSVEJENE.

DER MÅ IKKE GRAVES I KLITTERNE, DA DE ER MEGET SÅRBARE OG LET BLIVER ØDELAGT. BESKADIGELSE AF NATUREN KAN MEDFØRE ERSTATNINGS-ANSVAR.

HUNDE SKAL FØRES I SNOR.

30 KM/T HASTIGHEDSBEGRÆNSNING I HELE OMRÅDET.

PARKERING KUN TILLADT PÅ EGEN PARCEL MED HØJEST TO BILER OG PÅ EJERLAUGETS PARKERINGSPLADSER. PARKERING ER FORBUDT PÅ VEJENE.

NYTÅRSFYRVÆRKERI ER FORBUDT PÅ GRUND AF BRANDFARE. HER ER MANGE HUSE MED STRÅTAG.

 

PÅ HJEMMESIDEN OPLYSES BL.A OM:

 • DEKLARATIONSBESTEMMELSERNE 
  FOR FERBÆK OMRÅDET
 • EJERLAUGETS VEDTÆGTER
 • EJERLAUGETS BESTYRELSE
 • REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER
 • ÅRETS GENERALFORSAMLING OG ANDRE 
  FÆLLESARRANGEMENTER
 • MULIGHEDEN FOR AT SENDE E-MAIL TIL BESTYRELSEN
 • HVAD DER SKER OG ER SKET I OMRÅDET
  (RENOVATION, VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE 
  OG STIER M.M.)

BESTYRELSEN MODTAGER GERNE REAKTIONER  PÅ DENNE HJEMMESIDE OG MEGET GERNE FORSLAG  TIL, HVORDAN DEN KAN GØRES BEDRE, ANVENDES O.LIGN.

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT BIDRAGE MED EGNE  BILLEDER, SOM DU SYNES, DU VIL DELE MED ANDRE.  DET GØR DU VED AT FREMSENDE TIL WEBMASTER/SEKRETÆR.

HUSENE I FERBÆK INDPASSER SIG HER SMUKT I LANDSKABET – ET EKSEMPEL PÅ DEKLARATIONENS FORTJENESTER. FERBÆK ER ET ENESTÅENDE SOMMERHUSOMRÅDE. SMUK NATUR OG HARMONISKE HUSE MED EN BELIGGENHED TILPASSET NATUREN, SOM SAMMEN UDGØR EN AFSTEMT HELHED. MEN DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV. OMRÅDET ER FREDET, OG DER ER I DENNE SAMMENHÆNG UDARBEJDET EN DEKLARATION, SOM BESTEMMER, HVORDAN NATUREN SKAL PASSES, OG HVORDAN HUSENE SKAL UDFORMES. DEKLARATIONEN ER EN ABSOLUT FORUDSÆTNING FOR AT OMRÅDET SER OG VEDBLIVER AT SE UD, SOM DET GØR, OG DEN ER TINGLYST PÅ HVER ENKELT EJENDOM.

DEKLARATIONEN ER UDTRYK FOR, AT DEN INDIVIDUELLE UDFOLDELSE ER UNDERORDNET HENSYNET TIL HELHEDEN OG DE FÆLLES VÆRDIER. DET TILTALER DE FLESTE, MEN FOR ANDRE KAN DEKLARATIONERNE SYNES AT VÆRE FOR BEGRÆNSENDE, HVIS MAN ØNSKER AT SÆTTE SIT EGET INDIVIDUELLE PRÆG PÅ SIN GRUND OG HUS.

HØRER MAN TIL SIDSTNÆVNTE GRUPPE, SKAL MAN OVERVEJE AT KØBE EJENDOM ET ANDET STED. LANGT DE FLESTE SOMMERHUSUDSTYKNINGER HAR NEMLIG LANGT MERE LIBERALE BETINGELSER, END DET ER TILFÆLDET I FERBÆK.

GENERALFORSAMLINGEN I 2022 BESLUTTEDE AT FRA FORÅRET 2023 SKAL INDSAMLING AF AFFALD OG GENBRUG FOREGÅ PÅ 2 CENTRALE GENBRUGSPLADSER. GENERALFORSAMLINGEN FULGTE SÅLEDES BESTYRELSENS INDSTILLING, DER LØD:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen beslutter at der arbejdes videre med principperne i model 2 – central affaldsløsning med helt nedgravede containere. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastlægge den endelige løsning i samarbejde med Jammerbugt Kommune samt til at anbefale Fredningsnævnet at  dispensere fra fredningsbestemmelserne. Ved Fredningsnævnets godkendelse af projektet, bortfalder den tidligere godkendelse fra Fredningsnævnet til at opstille træbeklædte affaldsstativer ved det enkelte sommerhus.

Beslutningsoplægget kan læses her.

Læs ansøgningen til Fredningsnævnet her.

Fredningsnævnets godkendelse kan læses her.

Igangsætning af den nye ordning er blevet forsinket. Læs mere her

Formand
Knud Nørgaard
Blaahvalen 5

Lotte Rye Vind
Ferborgvej 71

Næstformand
Per Q. Ovesen
Marsvinet 26

Jesper Nielsen
Ferborgvej 61

Kasserer
Ida Jacobsen
Narhvalen 1

 

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!