Velkommen

Husene i Ferbæk indpasser sig smukt i landskabet – et eksempel på deklarationens fortjenester. Ferbæk er et enestående sommerhusområde. Smuk natur og harmoniske huse med en beliggenhed tilpasset naturen, og som sammen udgør en afstemt helhed.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2025 forventes afholdt den 19. juli. Sted endnu ikke fastlagt.

Referater

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er nu samlet , så der kun er adgang for medlemmer af Ejerlauget. Det kræver login. 

Hjertestarter

Hjertestarter findes på garagen på Narhvalen 2 til højre for garageporten. Hjertestarteren er forsynet med grønt lys, så den er synlig i mørke.

Alle opfordres til at melde sig som hjerteløber, så det så godt som muligt sikres, at hjertestarteren kan komme i anvendelse, hvis behov opstår. 

Tryk på SE MERE og få yderligere info og se billeder af placeringen.

seneste nyheder

vigtig info

FÆRDSEL UDEN FOR VEJE OG AFMÆRKEDE
STIER ER IKKE TILLADT AF HENSYN TIL DYRE-
OG PLANTELIVET.

MOUNTAINBIKES KUN PÅ GRUSVEJENE.

DER MÅ IKKE GRAVES I KLITTERNE, DA DE
ER MEGET SÅRBARE OG LET BLIVER ØDELAGT.
BESKADIGELSE AF NATUREN KAN MEDFØRE
ERSTATNINGSANSVAR.

HUNDE SKAL FØRES I SNOR.

30 KM/T HASTIGHEDSBEGRÆNSNING I HELE OMRÅDET.

PARKERING KUN TILLADT PÅ EGEN PARCEL MED
HØJEST TO BILER OG PÅ EJERLAUGETS PARKERINGSPLADSER.
PARKERING ER FORBUDT PÅ VEJENE.

NYTÅRSFYRVÆRKERI ER FORBUDT PÅ GRUND AF
BRANDFARE. HER ER MANGE HUSE MED STRÅTAG.

DET ER IKKE TILLADT AT SÆTTE FORÅRSLØG MV. I DEKLARATIONEN
KAN LÆSES HVILKE PLANTER, DER MÅ PLANTES.

Vigtig Info

Hjemmesiden

PÅ HJEMMESIDEN OPLYSES BL.A OM:

 • DEKLARATIONSBESTEMMELSERNE
  FOR FERBÆK OMRÅDET
 • EJERLAUGETS VEDTÆGTER
 • EJERLAUGETS BESTYRELSE
 • REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER
 • ÅRETS GENERALFORSAMLING OG ANDRE
  FÆLLESARRANGEMENTER
 • MULIGHEDEN FOR AT SENDE E-MAIL TIL bestyrelsen
 • HVAD DER SKER OG ER SKET I OMRÅDET
  (RENOVATION, VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE
  OG STIER M.M.)

BESTYRELSEN MODTAGER GERNE REAKTIONER
PÅ DENNE HJEMMESIDE OG MEGET GERNE FORSLAG
TIL, HVORDAN DEN KAN GØRES BEDRE, ANVENDES O.LIGN.

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT BIDRAGE MED EGNE
BILLEDER, SOM DU SYNES, DU VIL DELE MED ANDRE.
DET GØR DU VED AT FREMSENDE TIL WEBMASTER/SEKRETÆR.

Hjemmesiden

Velkommen


HUSENE I FERBÆK INDPASSER SIG HER SMUKT I LANDSKABET –
ET EKSEMPEL PÅ DEKLARATIONENS FORTJENESTER.
FERBÆK ER ET ENESTÅENDE SOMMERHUSOMRÅDE. SMUK
SAMMEN UDGØR EN AFSTEMT HELHED. MEN DET ER IKKE
KOMMET AF SIG SELV. OMRÅDET ER FREDET, OG DER ER I
DENNE SAMMENHÆNG UDARBEJDET EN DEKLARATION, SOM
BESTEMMER, HVORDAN NATUREN SKAL PASSES, OG HVORDAN
HUSENE SKAL UDFORMES. DEKLARATIONEN ER EN ABSOLUT
FORUDSÆTNING FOR AT OMRÅDET SER OG VEDBLIVER AT SE
UD, SOM DET GØR, OG DEN ER TINGLYST PÅ HVER ENKELT EJENDOM.

DEKLARATIONEN ER UDTRYK FOR, AT DEN INDIVIDUELLE
UDFOLDELSE ER UNDERORDNET HENSYNET TIL HELHEDEN
OG DE FÆLLES VÆRDIER. DET TILTALER DE FLESTE, MEN FOR
ANDRE KAN DEKLARATIONERNE SYNES AT VÆRE FOR BEGRÆN-
SENDE, HVIS MAN ØNSKER AT SÆTTE SIT EGET INDIVIDUELLE
PRÆG PÅ SIN GRUND OG HUS.

HØRER MAN TIL SIDSTNÆVNTE GRUPPE, SKAL MAN OVERVEJE
AT KØBE EJENDOM ET ANDET STED. LANGT DE FLESTE SOMMERHUS-
UDSTYKNINGER HAR NEMLIG LANGT MERE LIBERALE BETINGELSER,
END DET ER TILFÆLDET I FERBÆK.

Velkommen

ny affaldsordning

Generalforsamlingen i 2022 besluttede at fra foråret 2023
skal indsamling af affald og genbrug foregå på 2 centrale
genbrugspladser. Generalforsamlingen fulgte således bestyrelsens
indstilling, der lød:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen beslutter at der
arbejdes videre med principperne i model 2 – central affaldsløsning
med helt nedgravede containere. Generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til at fastlægge den endelige løsning
i samarbejde med
Jammerbugt Kommune samt til at anbefale Fredningsnævnet at

dispensere fra fredningsbestemmelserne. Ved Fredningsnævnets
godkendelse af
projektet, bortfalder den tidligere godkendelse
fra Fredningsnævnet til at opstille
træbeklædte affaldsstativer
ved det enkelte sommerhus.

Beslutningsoplægget kan læses her.

Læs ansøgningen til Fredningsnævnet her.

Fredningsnævnets godkendelse kan læses her.

Igangsætning af den nye ordning er blevet forsinket. Læs mere her

ny affaldsordning

Bestyrelse

Formand
Knud Nørgaard
Blaahvalen 5

Lotte Rye Vind
Ferborgvej 71

Næstformand
Per Q. Ovesen
Marsvinet 26

Jesper Nielsen
Ferborgvej 61

Kasserer
Ida Jacobsen
Narhvalen 1

 

Bestyrelse


Se den lukkede facebookgruppe Ferbæk Sommerhusområde

Tilmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent.

Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Nyttige links

booked.net
Påsken april 2023
Nordlys den 27. februar 2023
Vintersol over Ferbæk januar 2022
Naturplejedag 17. oktober 2021

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.