nyheder

Ny affaldsordning

Der er tidligere orienteret om forsinkelsen med indførelse af den nye affaldsordning, senest den 20. september 2023. Jammerbugt Kommune har i april 2023 involveret rådgiverfirmaet Niras til primært at løse vejbetjeningen af de nye pladser. Det er der efterfølgende brugt meget tid på. Dels skyldes det forsyningens krav om, at de nye vejanlæg skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler, dels at kommunen som vejmyndighed ikke vil godkende, at der bakkes med de store lastbiler, der skal tømme de nedgravede containere.

Læs mere »

Fejl i årsopgørelse Hune Vandværk

Vi har modtaget årsopgørelsen for 2023 fra Hune Vandværk. Af opgørelsen fremgår, at vi skal betale et beløb i formueregulering, i alt 354 kr + moms. Som I måske husker/ved stammer beløbet fra tilslutningen til vandværket den 1. oktober 2012 efter nedlæggelse af Rødhus Vandværk. Det foregik som en fusion, hvor de 2 værkers værdier blev opgjort. Det viste sig, at Hune Vandværks forbrugeres andel var 3.540 kr. mere værd end andelen hos Rødhus Vandværks forbrugere. Det blev aftalt, at forskelsbeløbet afdrages

Læs mere »

Ferbæk efter stormen Pia

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Pia ramte området med i nat. I flere timer i nat nåede vindstyrken op over stormstyrke.

Læs mere »

Ændring i affaldsordningen

Fra uge 45 ændres tømningsfrekvensen, således at affald kun hentes hver 14. dag. Det svarer til tidligere års overgang til vinterrenovation. Årsagen er blandt andet, at affaldsmængderne på nuværende

Læs mere »

Ferbæk efter Otto

Her til formiddag blæser der stadig en frisk vind over Ferbækområdet, men langt fra med den styrke, som stormen Otto ramte området med i går. I flere timer først på aftenen nåede vindstødene op på orkanstyrke.

Læs mere »

Skiltning brandfare

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at der opsættes skiltning med brandfare ved indkørslen til vores område og ved de stier, der fører ind i området.

Læs mere »

Omlægning sti mellem Grinden og Tunen

Stien mellem Tunen og Grinden er efterhånden blevet ret slidt, og flere steder er der så store arealer med løs sand, at der kan opstå problemer med sandfygning og dermed yderligere nedbrydning af terrænet. Naturplejeudvalget har arbejdet sammen med Jammerbugt Kommune om at finde en løsning. Stien forløber igennem et areal, der er klitfredet. Der er derfor grænser for, hvilke anlægsarbejder, der kan

Læs mere »

Hedemosegrøften i for høring

I oktober 2020 blev der sendt en ansøgning til Jammerbugt Kommune om genetablering af 158 m af Hedemosegrøften fra Severinsvej mod øst. Den manglende grøftestrækning

Læs mere »

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Hvis der er flere nye ejere indsendes meddelelse for hver ejer.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!